Galleri Lofoten

Norges største kunstsamling av nordnorske malerier fra perioden rundt forrige århundreskifte - av mange kalt gullalderen i nordnorsk malerkunst.

Galleri Lofoten har en av Norges største kunstsamlinger av nordnorske malerier fra perioden rundt forrige århundreskifte – en periode som av mange blir kalt gullalderen i nordnorsk malerkunst.

I galleriets første etasje finner du en rikholdig samling av malerier av anerkjente kunstnere som Otto Sinding, Gunnar Berg, Even Ulving, Adelsteen Normann, Einar Berger, Ole Juul, Thorolf Holmboe m.fl.

Galleriets andre etasje er delt inn i flere avdelinger og rommer flere utstillinger av en rekke store kunstnere. Utstillingen i denne etasjen byttes ut med ett til to års intervaller.

Frans Widerberg (1934 – 2017)

Frans Widerberg har i over 40 år som måler og grafiker hatt en markant og enestående posisjon innen norsk samtidskunst.

Primærfargene rødt, gult og blått, i tillegg grønt, ryttere, svevere, vinget og lange figurer i tidløse landskap uten bestemt sted. Lyset, energien, bevegelsen og stemningen. Rom fylt av drømmenes lys. Slik kjenner de fleste ham.

Basen er de menneskelige sentrale temaene, hvem er vi, hvor kommer vi fra og hvor går vi, men i stor grad mellommenneskelige forhold, selve livet.

Nico Widerberg

Nico Widerberg har gjennom utstillinger og offentlige utsmykkinger nådd et stort publikum, og han regnes i dag som en av samtidens mest betydelige billedhuggere. Han arbeider i hovedsak med skulpturer i stein, bronse og glass, men også med grafikk og maleri.

– Jeg ønsker å fryse opplevelser og gi liv til det som er dødt – legge en ny sjel i materialet. Jeg tror det finnes en kraft utenfor meg selv som jeg kan videreføre til kunsten. Den blir forsterket ved at jeg søker og er i bevegelse.

Mennesket som form og figur har uendelige muligheter.

Thomas Widerberg

Thomas Widerberg er utdannet komponist og musiker, men jobber primært som fotograf.

Som kunstfotograf er han opptatt av å tematisere stillhet og ensomhet, ikke den negative ensomheten, men den positive selvvalgte. Motiver viser ofte øde fjell og landskap, gjerne inspirert av verdensrommet.

Fotografiene er trykket med blekkskriver på det samme papiret som blant annet Munch benyttet. Fotografiene bearbeider han med oljemalings-ferniss og bil-lakk for å få frem de rette effektene.

Lars Lerin

Lars Lerin er født i Munkfors i Värmland i Sverige og bor i dag på Hammarø utenfor Karlstad. Lars Lerin har bodd flere år i Lofoten og hører med til det ypperste sjiktet av verdens akvarellmalere. Han er kjent for sin helt unike teknikk og har utviklet sin egen måte å anvende farger på. Grått, blått og oker dominerer i skiftende nyanser, og naturen står sentralt i hans kunst. Selv sier han at: «egentlig är det ljuset som er mitt motiv».

Ørnulf Opdahl

Opdahl arbeider som maler og grafiker. Det er naturen og landskapet som står sentralt i hans kunstnerskap. Ørnulf Opdahl sin kunst gjenspeiler en blanding av konkrete opplevelser og abstrakte inntrykk som løper sammen i hans søken etter å fange landskapets skiftende atmosfærer i en allment tilgjengelig form. Motiver som går igjen, er den ensomme vandrer, stupbratte fjellsider, møte mellom hav og himmel, lys og mørke, det vide utsynet. Landskapet er et sentralt gjennomgangstema.

Tross ulike faser og motivkretser har hans fortolkninger av vestlandsnaturen bidratt til å fornye det norske landskapsmaleri tradisjonen.

I den tredje etasjen finner du en museumsutstilling om nordnorsk kystkultur. Den skildrer livet og fisket i Henningsvær på begynnelsen av forrige århundre.

Velkommen til Galleri Lofoten!

Del med en venn