Naturen i Lofoten

“Man har ikke sett skikkelig natur før man har vært i Nord-Norge, og vakrest av alt er Lofoten.”
– Bjørnstjerne Bjørnson