nordlys lofoten

Nordlyset – Aurora Borealis

Nordlyset har alltid fascinert mennesket og har vært inspirasjon for kunstnere og vitenskapsfolk i årtider.

Den første som brukte begrepet “Aurora Borealis” var Galileo Galilei på 1600–tallet.

Nordlys er et resultat av at ladede partikler (elektroner og protoner) kommer ned langs magnetfeltlinjer som har sine fotpunkt i den nordlige og sørlige halvkule.

Forståelsen av hvordan solvinden virker inn på jordas magnetfelt, og hvordan nordlyset oppstår, er viktig for å kunne gi bedre varsling ved utbrudd på sola. Bedre varsling gjør det i sin tur lettere å beskytte så vel satellitter som går i bane rundt jorda, som installasjoner på bakken.

Solstormer har ved flere anledninger slått ut både strømnett og kommunikasjonsforbindelser i kortere og lengre perioder. En stor solflekk og kraftige eksplosjoner på sola gir nordlys over hele Norge.

Relevante linker:

Space Weather Prediction Center
Aurora Service
Aurora Forecast – University of Alaska Fairbanks (UAF)