Nordlyset - Aurora Borealis

Nordlyset har alltid fascinert mennesket og har vært inspirasjon for kunstnere og vitenskapsfolk i årtider.

Den første som brukte begrepet “Aurora Borealis” var Galileo Galilei på 1600-tallet.

Nordlys er et resultat av at ladete partikler (elektroner og protoner) kommer ned langs magnetfeltlinjer som har sine fotpunkt i den nordlige og sørlige halvkule,”

Forståelsen av hvordan solvinden virker inn på jordas magnetfelt, og hvordan nordlyset oppstår, er viktig for å kunne gi bedre varsling ved utbrudd på sola. Bedre varsling gjør det i sin tur lettere å beskytte såvel satellitter som går i bane rundt jorda, som installasjoner på bakken.

Solstormer har ved flere anledninger slått ut både strømnett og kommunikasjonsforbindelser i kortere og lengre perioder. En stor solflekk og kraftige eksplosjoner på sola gir nordlys over hele Norge.

Nyttige linker:

Space Weather Prediction Center
Aurora Service
Aurora Forecast – University of Alaska Fairbanks (UAF)