Elg i Lofoten

Dyr i Lofoten

Lofoten har et rikt dyreliv. Det er ikke uvanlig å møte på elg, rev, oter eller andre dyr langs veiene eller i naturen i Lofoten.

b2ap3 thumbnail elg

Elg

Den første elgen i området ble sett på Hinnøya i 1949. Derfra har den bredt seg utover i Aust-Lofoten hvor det i dag er en betydelig stamme. Øya Lille Molla øst for Svolvær har faktisk landets største tetthet av elg i forhold til flateinnhold. Elgen foretrekker skog, men kan også treffes på de høyeste fjelltoppene i Lofoten, eller på svøm mellom øyene.

Rev

Bestanden av rev er forholdsvis stor i Aust- og Vest-Lofoten, hvor den gjerne leter etter mat i nærheten av byer og tettsteder. Etter at broene kom blir det ofte sett rev også i Henningsvær. I Flakstad og Moskenes finnes ikke rev.

hare som tar seg en hvil

Hare

Moskenes og Flakstad har stor harebestand som det jaktes på. I Vestvågøy og Austvågøy er det i dag ikke hare, noe som antagelig skyldes en forholdsvis stor bestand av rev og kongeørn.

pattedyr oter

Oter

Oteren lever i all hovedsak av fisk som den fanger selv. Det fins oter i hele Lofoten og bestanden er i vekst. For lakseoppdrettsnæringa kan oteren være et problem ettersom den kan gjøre stor skade i laksemerdene.

en mink hviler seg på en brygge

Mink

Minken etablerte seg i Lofoten rundt 1940. Som ellers i Nord-Norge er villminken etterkommere av minken som klarte å rømme fra de mange minkfarmene som ble etablert i mellomkrigstida. Minken har flere steder ført til kraftig reduksjon i ærfuglbestanden.

røyskatt som speider etter mat

Røyskatt

Røyskatt er en dyktig svømmer og finnes over store deler av Lofoten. Her har den rik tilgang på mindre smågnagere og fiskeavfall.

spekkhugger som bryter vannflaten i alaska

Spekkhogger/ Orca

En stor del av den nordatlantiske sildestammen har de siste tretti årene overvintret i Vestfjorden og tilstøtende fjorder. Spekkhoggeren er derfor særlig tallrik i Lofoten på høsten og vinteren, da flere hundre av dem kommer for å beite på de store sildeforekomstene. Resten av året dukker den opp mer sporadisk. Spekkhoggeren tilhører delfinfamilien og kan bli åtte meter lang med en kroppsvekt på ca. 5000 kilo.

Vågehval

Vågehvalen er den minste av finnhvalene, men kan allikevel bli ti meter lang og veie rundt 9000 kilo. Vågehvalen finnes i alle verdenshav, men er særlig tallrik i nordlige områder helt opp til Svalbard. Den observeres hele året i Lofoten, men gjør lite ut av seg. Den er kjapt oppe for å trekke pusten, for deretter å være under vann i opp til en halv time. Vågehvalen lever av åte og fisk.

grindhval som bryter vannflaten

Grindhval

Grindhvalen er i nær familie med spekkhoggeren. Den observeres ofte i store flokker langs Lofotveggen der den særlig jakter på blekksprut som trekker inn mot land. Den spiser også fisk og er mest tallrik på høsten. I tidligere tider ble det fanget Grindhval i Lofoten. Grindhvalen kan bli seks meter lang.