Tog til/fra Bodø eller Narvik

Man kan faktisk reise nesten frem til Lofoten med tog, med endestasjon i Bodø eller i Narvik.

Bodø

Bodø har jernbanestasjon med kommunikasjon videre sør mot Oslo.

Se rutetider til/fra Bodø

Narvik

Jernbanestasjonen i Narvik er endestasjon for Ofotbanen som knytter Narvik til de Svenske jernbanene.

Se rutetider til/fra Narvik

Mer om Ofotbanen/Narvik:

Jernbanen mellom Narvik og riksgrensen mot Sverige heter Ofotbanen, denne stekningen er 41,9 kilometer lang. Fra riksgrensen og til Kiruna heter fortsettelsen av banen malmbanen. Denne delen av banen er 170,2 kilometer lang og har derfra forbindelse med resten av Sveriges jernbanenett.

Ofotbanen ble bygget for å kunne frakte jernmalm fra Kiruna i Sverige til Narvik hvor jernmalmen ble skipet ut. Ofotbanen ble åpnet 15. november 1902. Banen ble elektrifisert i 1923.

Historien knyttet til Ofotbanen spenner fra det romantiserte men steinharde rallarlivet, til dagnes høyteknologiske jernbane. Denne jernbanestrekningen anses som Norges mest moderne jernbanestrekning. Krigshandlingene under andre verdenskrig i Narvik og områdene rundt anses som de hardeste på norsk jord. Krigshandlingene hadde rot i Ofotbanens strategiske betydning.

Banen trafikkeres daglig av et stort antall malmtog i tillegg har en tradisjonell perontransport til/ fra Kiruna, Luleå, Stockholm og Gøteborg. For øvrig er tradisjonell godstransport blitt en viktig bruker av banen, det går i dag daglige godstog ARE (Arctic Rail Ekspress) til/ fra Oslo.

Foto toppbilde: NSB