Personvernserklæring / informasjonskapsler

Denne Personvernerklæringen gjelder for Lofoten.com AS og er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger på eget nettsted. Se kontaktsiden for kontaktinformasjon.

Personvernerklæringen gjelder våre nettsteder (“Nettsted”). Personvernerklæringen beskriver hvordan vi innsamler, bruker og deler personopplysninger når du inngår avtale om bruk av våre nettsteder, hvordan vi registrerer opplysninger gjennom informasjonskapsler (cookies) om din bruk av våre nettsteder, og utveksler opplysninger med tredjeparter.

Personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparters nettsteder, og Lofoten.com AS tar ikke ansvar for behandlingen av personopplysninger på disse nettstedene.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i den norske personopplysningsloven med forskrift, samt øvrig relevant regelverk, som blant annet markedsføringsloven og bokføringsloven.

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Innhold

1. Behandling av personopplysninger på www.lofoten.com

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Lofoten.com’ behandlinger av personopplysninger på www.auroraborealis.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Google Analytics. Det er kun Lofoten.com AS som har tilgang til opplysningene som samles inn.

2. Nettstatistikk

Lofoten.com AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Google Analytics og Google AdSense. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Lofoten.com AS til andre aktører.

3. Annonser

Lofoten.com har også avtale med annonseplattformer som sørger for å fylle tomme annonseplasser på nettsiden. Annonseplattformene får tilgang til informasjon om din IP-adresse og nettleser for å kunne ta stilling til hvilken annonse som skal plasseres på siden. Annonseplattformene målretter annonser basert på kunnskap de kan knytte til en aktuell IP-adresse eller andre identifikatorer, for eksempel om hvilke annonser nettleseren har vært eksponert for tidligere og effekten av disse.

Lofoten.com bruker informasjonskapsler (punkt 4.) for å vinne kunnskap om virkningen av annonser eller annonsetyper.

Vi tillater også at annonsører og annonseplattformene vi har avtale med benytter cookies for å måle effekten av annonser. Annonsørene er ansvarlig for de cookies de setter på tjenestene og for bruken av den informasjonen som samles inn.

Annonser som publiseres direkte på nettsiden av Lofoten.com, styres ikke av informasjonskapsler.

4. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på Lofoten.com

Analyseverktøyet Google Analytics plasserer to informasjonskapsler på din maskin, disse begynner med:

  • _ga
  • _gid
  • _gat
  • AMP_TOKEN
  • _gac_”property-id”

Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager.

5. Deling av informasjon på sosiale medier

Du kan dele informasjon, bilder og film fra Lofoten.com på sosiale medier, for eksempel Facebook, LinkedIn og Twitter, ved hjelp av for eksempel en «Liker»-knapp eller en «Dele-knapp». Dersom du deler informasjon i sosiale medier, vil disse mediene kunne samle inn opplysninger om din aktivitet på Tjenesten.

Opplysninger det sosiale mediet kan samle inn om deg kan gjelde:
  • Dato og tidspunkt for ditt besøk
  • Internettadressen eller URL til adressen du besøker
  • IP-adressen din
  • Nettleseren du bruker
  • Operativsystemet du bruker

De vil også kunne knytte denne informasjonen til profilen du allerede har hos dem. Lofoten.com har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Lofoten.com henviser deg derfor til de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjonsinnhenting som skjer på sosiale medier. Du kan hindre sosiale medier i innstillingene for nettleseren. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din adferd må du logge ut av det aktuelle sosiale mediet.

6. Kontaktinformasjon

Lofoten.com AS
E-post: post@lofoten.com
Telefon: +47 760 760 11
Postadresse: Ørnveien 89, 8300 Svolvær