Lofotens historie

Fangsresultater under Lofotfisket

Fangsresultater under Lofotfisket

I løpet av en normal Lofotsesong tas det mellom 40 og 60 millioner kilo skrei. Men det har opp gjennom årene vært store variasjoner både hva angår fangstresultat og deltagelse. Største kvantum ble tatt i 1947, da ble det fisket tilsammen 145 897 millioner kilo. Tabellen nedenfor gir en grov oversikt over fangstresultat og deltagelse opp gjennom årene.

Annonse
​​

​Årstall ​Antall millioner kilo ​Antall fiskere
​1860 ​73600 ​24266
​1880​88000​27232
​1900​26880​22736
​1920​38720​12090
​1940​94203​23515
​1947​145897
​1960​37387​9808
​1980​27009​3629
​1983​50870​4393
​1997​56592​3586
​1998​51779

Kvantumet i 1997 hadde en førstehandsverdi på 390 millioner kroner.
Fiskerne fikk rundt 17 kroner pr. kilo for ferdig sløyd fisk. I snitt går rundt 40 % av inntektene til dekning av fartøy, redskaper, drivstoff og lignende. Resterende 60 %, det vil si 234 millioner kroner, var fiskernes utbytte. Det gir en gjennomsnitts brutto inntekt på hver enkelt fisker på kr. 65 000.-. Noen tjente selvsagt langt mer, andre langt mindre. Enkelte fiskere var i 1997 oppe i en fortjeneste på godt over 250 000 kroner etter to til tre måneders drift. Andre reiste muligens hjem blakkere enn da de kom.


Fiskebruket
Handelsstedet Hanøy i Hadsel

Relaterte innlegg