Fugler i Lofoten

Fugler i Lofoten

Ingen områder i Norge har et så rikt fugleliv som Lofoten. Særlig imponerende er den enorme bestanden av lundefugl som hekker på Værøy og Røst. 

På disse øyene helt ytterst i Lofoten fins også store fuglefjell hvor mengder av krykkje har tilhold i hekkesesongen. 

Havørn bestanden i Lofoten er blant de største i landet, og det hekker sjeldne arter som jaktfalk og vandrefalk i fjellene. Skarven hekker i store kolonier flere steder langs Lofotveggen og det fins også betydelige bestander av havsule, alke og lomvi. 

Skogsfugl som rype og orre er forholdsvis tallrike. Er du fugleinteressert kan Lofoten by på det meste.

Annonse


Havørn 

Fra å befinne seg på et lavmål fram til 1968 da den ble totalfredet, har havørna blitt stadig mer tallrik. Verdens største havørnbestand fins i Nordland Fylke, og en stor del av denne bestanden har tilhold i Lofoten. Hunfuglen, som er større enn hanfuglen, kan veie opp til 6,5 kilo og ha et vingespenn på 2.6 meter. Hekker ofte i trær eller på berghyller, men bygger også reir på flate holmer. 1 til 3 egg som ruges i 38 dager. Ungen flyvedyktig etter 10 til 12 uker i reiret.

Skarv 

I Lofoten fins store bestander av både storskarv og småskarv. Hekker på nakne holmer og høye skjær på begge sider av Lofotveggen og kan ofte ses på staker og lykter hvor den ofte sitter og tørker vingene, ettersom den i motsetning til de fleste andre sjøfugler blir våt i fjærdrakten.

Lundefugl 

Lundefuglen, eller sjøpapegøye som mange kaller den, er den mest tallike arten i Lofoten. Bestanden varierer noe alt etter næringstilgangen, men i dag regner man med at flere hundre tusen par hekker på Værøy og Røst. Lundefuglen graver ut lange ganger i gressbakken og kan hekke flere meter inne i bakken. Legger bare ett egg som ruges av begge foreldre i ca. 42 døgn. En voksen fugl veier mellom 300 og 350 gram.

Brushane 

Tidlig i mai samler brushanen seg på flere lokaliteter i Lofoten hvor de utøver et fascinerende spill for å tiltrekke seg hunner. Hannen er i parringstiden utstyrt med en imponerende fjærkrans rundt halsen. Trekkfugl som kommer i mai og forlater tidlig om høsten for å overvintre i Afrika.

Havsula 

Havsula er en forholdsvis ny art i Lofoten. Hekker i dag i tre forholdsvis store kolonier i Lofoten og Vesterålen. Veier over tre kilo og er en glimrende stupdykker. Legger ett egg som ruges av begge foreldrene i 44 dager. Ungen er i reiret i hele tre måneder før den forlater.

Teist 

Teisten holder til langs hele Lofotveggen. Den norske bestanden er anslått til ca. 15000 par. Kjennes lett på den kvite vingeflekken og knallrøde bein. Hekker i små kløfter eller steinurer på skjær og små øyer. Den eneste av våre alkefugler som legger to egg. Ruger fra 28 til 31 døgn, både han og hun ruger. Veier fra 350 til 500 gram.

Fjellvåk 

Ganske vanlig rovfugl i Lofoten som er lett å kjenne igjen på en svart flekk under hver vingeknok. Lever av fugl. Smågnagere og frosk. Vingespenn på opp til 150 cm, vekt 600 til 1600 gram. Trekkfugl som kommer i april og forlater i september – oktober. Overvintrer i Øst-Europa.

Hegre

Hegra kan man ofte se langs elver og langs strandlinjene i Lofoten. Følgende Hegrearter er observert i Lofoten: Natthegre, Silkehegre, Egretthegre og Gråhegre.