Fiskeslag i Lofoten

Fiskeslag i Lofoten

Her er en oversikt over fiskeslag i hav og ferskvann i og rundt Lofoten. Lofoten er blitt kjent via skreien (torsken), men det er også mange fiskeslag som har spilt en stor og viktig rolle i Lofotens fiskerier. Men Torsken har en spesiell plass i Lofotens hjerte.

Annonse

Torsk/ Skrei 

Torsk er både en pelagisk fisk og bunnfisk. Den kan bli opp til rundt 55 kg og 180 cm lang. Det finnes to arter av torsk i Lofoten: Skrei (kommer fra Barentshavet til Lofoten for å gyte), og stasjonær kysttorsk.

Sei 

Sei er en fisk i torskefamilien. Seien kan bli over 20 kg, og opp mot 120 cm lang.

Steinbit 

Steinbiten er bunnfisk og tilhører piggfinnefiskfamilien. Det finnes 3 arter i norge: Gråsteinbit (125 cm lang), flekksteinbit (180 cm lang), blåsteinbit (140 cm lang). I Lofoten er gråsteinbit den mest vanlige.


Brosme

Brosmen kan bli opp mot 1 meter lang. Dybde: ned mot 1000 meter.

Kveite 

Kveite er bunnfisk i flyndrefamilien. Kveita kan bli opp mot 300 kg og over 300 cm lang. Dybde: 10 til 2000 meter. Det finnes flere typer kveite.

Rødspette 

Rødspette er bunnfisk i flyndrefamilien. Rødspetten kan veie opp mot 7 kg, og bli opp mot 1 meter lang. Dybde: på sandbunn fra 2 meter mot 250 meters dyp.


Hyse 

Hyse er en bunnfisk. Hysa kan bli rundt 20 kg og ca 100 cm lang. Den spiser: rogn, små blekkspruter og diverse bunndyr. Dybde: 40-300 meter.


Sild 

Sild er pelagisk stimfisk i sildefamilien. Silda kan bli opp mot 40 cm lang. I Lofoten er de største forekomstene av sild i perioden oktober, november, desember og januar.


Makrell 

Makrell er en pelagisk hurtigsvømmende fisk som hører til makrellfamilien. I Lofoten har vi mindre mengder makrell i juli måned. Men de senere årene har mengden av makrell økt betydelig i Lofoten.


Lyr 

Lyr hører til torskefamilien. Dybde: ned mot 200 meters dyp. Spiser: mindre fisk.

Lange 

Lange er i torskefamilien. Langen kan bli opp mot 40 kg og 180 cm lang. Dybde: Lever på dypt hav.

Breiflabb 

Breiflabb er bunnfisk i breiflabbfamilien. Breiflabben kan bli opp mot 70 kg og 200 cm lang. Dybde: ned til 2000 meters dyp.


Skate 

Skate er en bunnfisk.


Pigghå 

Pigghå er en haifisk og stimfisk med 2 giftige pigger på ryggfinnene. Pigghåen kan bli opp mot 120 cm lang. Dybde: ned mot 400 meter.


Brugde 

Brugden er en haifisk. Brugden kan bli opp til 4-5 tonn og 12 meter lang. Verdens nest største fisk, hvalhaien er større. Spiser: plankton.


Håbrann 

Håbrann er en haiart. Håbrannen kan bli opp mot 200 kg og 300 cm lang.


Rognkjeks/ Rognkall 

Rognkjeksen er hun-fisk og Rognkall er han-fisk.

Laks

Laks er anadrom (må ha ferskvann for å gyte). Laksen er i Laksefamilien. Laksen kan bli opp mot 40 kg og 150 cm lang.

Ørret 

Ørret er i laksefamilien. Sjø-ørret er anadrom. Ørreten kan bli opp mot 20 kg. Flere arter ørret lever kun i ferskvann. Spiser: krepsdyr, innsekter, bløtdyr og andre fisk.

Røye 

Røye er i laksefamilien. Vi har 2 typer: ferskvannsrøye og sjørøye. Røyen kan bli opp mot 12 kg (0,5 kilo er vanlig).