Annonse
Vikingene i Lofoten

Fra den berømte beretningen til høvdingen Ottar har vi godt belegg for at det allerede på 900-tallet var etablert handelsruter fra Nord-Norge til Europa.

Gravfunn bekrefter dette, bl.a. er det på Eltoft i Vestvågøy funnet et sverd av bronse og sølv. Dette sverdet mener forskerne er laget i England.

Den første kjente vikingehøvdingen av noe format fra Lofoten var Tore Hjort fra Vågan. Hans inntekter kom fra innkreving av skatt i form av fisk, pelsverk, dyrehuder og hvalrosstenner. Vikingsskipene var høyt utviklet og ble brukt til å frakte varer til bl.a. England. I bytte fikk de korn, vin, klær, honning og forskjellige typer redskap.

Annonse

Dun og fjær var en viktig handelsvare. Likeså fangst av rovfugler. Øystein Magnusson, som var bror av Sigurd Jorsalfar, hadde enerett på omsetning av ørn og jaktfalk fanget på de øyene hvor Henningsvær i dag ligger.

På denne tida hadde Lofoten en særdeles viktig posisjon innen handel og verdiskapning. Så viktig var regionen at kong Øystein så tidlig som i 1103 satte i gang arbeidet med å reise rorbuer og egen kirke i Vågan.