Annonse
Fangsresultater under Lofotfisket

I løpet av en normal Lofotsesong tas det mellom 40 og 60 millioner kilo skrei.

Men det har opp gjennom årene vært store variasjoner både hva angår fangstresultat og deltagelse. Største kvantum ble tatt i 1947, da ble det fisket tilsammen 145 897 millioner kilo. Tabellen nedenfor gir en grov oversikt over fangstresultat og deltagelse opp gjennom årene.

1860 73600 24266
1880 88000 27232
1900 23880 22736
1920 38720 12090
1940 94203 23515
1947 145897  
1960 37387 9808
1980 27009 3629
1983 50870 4393
1997 56592 3586
1998 51779  

Kvantumet i 1997 hadde en førstehandsverdi på 390 millioner kroner. Fiskerne fikk rundt 17 kroner pr. kilo for ferdig sløyd fisk. I snitt går rundt 40 % av inntektene til dekning av fartøy, redskaper, drivstoff og lignende. Resterende 60 %, det vil si 234 millioner kroner, var fiskernes utbytte.

Annonse

Det gir en gjennomsnitts brutto inntekt på hver enkelt fisker på kr. 65 000.-. Noen tjente selvsagt langt mer, andre langt mindre. Enkelte fiskere var i 1997 oppe i en fortjeneste på godt over 250 000 kroner etter to til tre måneders drift. Andre reiste muligens hjem blakkere enn da de kom.