Annonse
Deling av Lofothavet

Langs hele Lofotveggen er havet delt opp i teiger

Noen beregnet for garn og snurrevadnot, andre for line og snurrevadnot.

Fra ettermiddagen, over natta og til neste formiddag er det garn og line som dominerer feltet. Men fra formiddag til ettermiddag er disse teigene ofte overlatt snurevadflåten som kan fiske mens garn- og linebåtene er inne for å levere fangst og greie bruk.

Annonse

Juksafiskerne kan drifte fritt over hele Lofoten, men fisket begrenses ofte av faren for å bære fast i garn- eller linebruk. De forskjellige teigene er markert med såkalte méer på holmene og i fjellet, vanligvis røde merker som fiskerne krysspeiler etter.

Øst for disse merkene kan det f.eks være garnhav, vest for merkene linehav.

I 1997 ble det ilag bøter for 66 brudd på loven om havdeling. Antallet konflikter er betydelig større, men vanligvis ordner fiskerne opp seg imellom.

For brudd på reglene om utror kom det i 1997 inn 23 anmeldelser. Seks båter fikk inndratt sine fangster på grunn av fiske på ulovlig hav.