Annonse

På skoleinternat på 30-tallet

Litt om hvordan det var å bli ført på skoleinternat ved Raftsundet i 1930-årene. Mitt første møte med skoleverket i Hadsel var i 1931, da jeg rus...
Fortsett å lese

Bjørnejakt i Kanstadfjorden

BJØRNEJAKTEN I KANSTADFJORDEN, LØDINGEN I 1910 Våren 1909 skaut vi en bjørn i fjellet opp for Lonkan i Kanstadfjorden. Det var en hannbjørn. Om høsten...
Fortsett å lese

MS Skogøy

MS Skogøy - Et lite stykke nordnorsk historie. Viktig samferdselshistorie Skogøy er representant for en epoke i norsk samferdselshistorie. På femtital...
Fortsett å lese

Krigsfangeleir i Lødingen

Under andre verdenskrig anla den tyske krigsmakten en fangeleir ved Nes fort i Lødingen. Det er nettstedet festningsverk.no som har kommet over flere ...
Fortsett å lese

Grenselosene i Tysfjord

Grenselosene i Tysfjord bidro til å redde mange mennesker fra hele regionen under andre verdenskrig. Folk fra Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen bl...
Fortsett å lese

Verdensberømt statsviter fra Holandshamn

Forskeren, lofotværingen og verdensborgeren Stein Rokkan. Rokkan regnes som en av verdens fremste samfunnsvitere i etterkrigstida og kalles derfor sam...
Fortsett å lese

Vett eller uvett fra Meterologisk Institutt

- Dei som bur på kysten og spesielt på Stad bør halde seg inne i dag. Det er oppfordringa fra statsmeterolog Mariann Foss ved vervarslinga på Vestland...
Fortsett å lese

Dramatisk forlis ved Barøy

Høsten 1975 ble fraktebåten "Evelyn Karin" under dramatiske omstendigheter kastet på land på Barøya i Ofoten i kraftig kuling etter å ha fått maskinha...
Fortsett å lese

Hanøy Skole 1964-1971

Å flytte på internat fra første klasse var ingen søndagsskole. Men der var ingen plass å rømme. En solglitrende junidag i 1971 pakka jeg skoleransel o...
Fortsett å lese

Svartsund i 1890-årene

Svartsund i Hadsel ble i 1889 kjøpt av Ole Ellingsen fra Sogn, fra gården Amble. Tidligere hadde stedet vært drevet som handels- og gjestgiversted av ...
Fortsett å lese

Lofotfiske i Vaterfjorden

På begynnelsen av nittenhundretallet var Vaterfjorden full av fiskebåter som fisket etter skrei i Austnesfjorden og Vaterfjorden. I løpet av januar ko...
Fortsett å lese

Husjord anno 1972

En fin augustdag i 1972 ankom jeg endelig Husjord for første gang.Da var jeg var ung og ganske nyfiken på dette stedet som jeg hadde hørt så mye om. K...
Fortsett å lese

Historiske Brettesnes

Bosettingen på bygda Brettesnes på Store Molla, og de nærmeste områdene synes å være gammel. Blant annet er det funnet flere gravhauger fra vikingtide...
Fortsett å lese

Et tragisk forlis i 1930 ved Tjeldodden

Den 08. Januar i 1930 forlot en motorbåt Lødingen havn med kurs for Skarstad i Efjorden. Om bord var det fem personer i alderen fra 19 til 52 år. Være...
Fortsett å lese

Folket som ønsket å bo på Husjord

"Hadde vi enda hatt et par ungdommer som kunne gått oss til hånde og hjulpet oss med de tyngste takene, ville vi kanskje kunnet bo på Husjord ennu i m...
Fortsett å lese

Kampen for veiforbindelsen Vestbygd – Lødingen

Veien mellom Øksneshamn - Rinbø ble ferdig ca. 1930 - eller deromkring. For å komme seg til kommunesenteret Lødingen, var folkene på denne strekningen...
Fortsett å lese

Roald Amundsen på Hanøen

Hanøen gamle handelssted var i sin tid et av to utsalgssteder for brennevin i Lofoten og Vesterålen, og stedet hadde også fornemme gjester, blant anne...
Fortsett å lese

Lødingen Losstasjon – landets største i sin tid

​"Lødingen er blitt landets største losstasjon. Stedet har fått egen losoldermann og loseksamen avvikles her hvert år" Slik lød overskriftene i L...
Fortsett å lese

Tragisk ulykke i Svolvær februar 1945

Matros fra Vangshavn i Senja frosset i hjel på holme. Fortvilet og forgjeves kamp for livet i uvær og kulde. Dette var overskriften i en artikkel...
Fortsett å lese

Hurtigruten starter seilinger gjennom Vesterålen

Den 25. juni 1922 skjedde det noe som skulle få betydning for hurtigruteseilingene gjennom Tjeldsundet – med anløp av Lødingen. Da ble Risøyrenna åpne...
Fortsett å lese