Mye ørn i Lofoten

Mye ørn i Lofoten
​Nå tidlig i mars, er det veldig mye ørn i Austnesfjorden, rett utenfor Svolvær. Det er flere som har sett rundt femti ørner som har stått samlet på b...
Fortsett å lese

Havørn/ fuglesafari

Havørn/ fuglesafari
Fuglelivet i regionen er noe av det rikeste i Norge. Spesielt imponerende er de store sjøfuglkoloniene på Værøy og Røst og Bleiksøya, men også i andre...
Fortsett å lese

Den nordnorske skjæra

Den nordnorske skjæra
Vi ser den så ofte og tenker kanskje ikke tanken - at skjæra er en av våre vakreste fugler. Det er mye annet positivt å si om den også; skjæra er hos ...
Fortsett å lese

Fugler i Lofoten

Fugler i Lofoten

Ugleår

Ugleår
Smågnagerne har i store områder av Nordland klart seg godt gjennom vinteren, og det rapporteres om mye ugler i fylket ettersom mus og lemen står øvers...
Fortsett å lese

Spurvehauk på vinterjakt

Spurvehauk på vinterjakt
I motsetning til andre rovfugler som dvergfalk, vandrefalk, Fjellvåk og tårnfalk, trekker spurvehauken ikke sørover om vinteren. Den overlever både mø...
Fortsett å lese

Flaggspetten på leiting etter mat

Flaggspetten på leiting etter mat
Flaggspetten har grankongler øverst på menyen, men må i trangere tider ta til takke med det som byr seg.  Som på dette bildet, et leggbein av elg...
Fortsett å lese