Annonse

Mye ørn i Lofoten

​Nå tidlig i mars, er det veldig mye ørn i Austnesfjorden, rett utenfor Svolvær.Det er flere som har sett rundt femti ørner som har stått samlet på be...
Nøkkelord:
Fortsett å lese

Havørn/ fuglesafari

Fuglelivet i regionen er noe av det rikeste i Norge. Spesielt imponerende er de store sjøfuglkoloniene på Værøy og Røst og Bleiksøya, men også i andre...
Fortsett å lese

Den nordnorske skjæra

Vi ser den så ofte og tenker kanskje ikke tanken - at skjæra er en av våre vakreste fugler. Det er mye annet positivt å si om den også; skjæra er hos ...
Nøkkelord:
Fortsett å lese

Fugler i Lofoten

Ingen områder i Norge har et så rikt fugleliv som Lofoten. Særlig imponerende er den enorme bestanden av lundefugl som hekker på Værøy og Røst. P...
Fortsett å lese

Ugleår

Smågnagerne har i store områder av Nordland klart seg godt gjennom vinteren, og det rapporteres om mye ugler i fylket ettersom mus og lemen står øvers...
Nøkkelord:
Fortsett å lese

Spurvehauk på vinterjakt

I motsetning til andre rovfugler som dvergfalk, vandrefalk, Fjellvåk og tårnfalk, trekker spurvehauken ikke sørover om vinteren. Den overlever både mø...
Nøkkelord:
Fortsett å lese

Flaggspetten på leiting etter mat

Flaggspetten har grankongler øverst på menyen, men må i trangere tider ta til takke med det som byr seg. Som på dette bildet, et leggbein av elg....
Nøkkelord:
Fortsett å lese