Spekkhoggere utenfor Henningsvær

Spekkhoggere filmet fra drone utenfor Lofoten. Alle scenene er filmet mandag 13.07.2015 i Vestfjorden.

Lofoten - The magic Islands in Norway
Ferge til/fra og i Lofoten