Moskenesstraumen

Malstrømmer

I det sjøen flør eller faller produseres det mange steder roterende strømmer. Enkelte av disse har en nedadgående trekkraft og kalles da malstrømmer.

Moskstraumen ligger mellom Lofotodden, Mosken og Værøy. Den blir også kalt “Den store male”.

Moskstraumen er 4-5 km bred og regnes som en av verdens sterkeste malstrømmer. Farten på vannmassene er på det meste målt til 27,8 km/t. Moskstraumen ble beskrevet for over 2000 år siden av den greske historieskriveren Pytheas.

Straumen har opp gjennom århundrene blitt avmerket på utallige sjøkart med skremmende illustrasjoner og advarsler. Moskstraumen er fiskerik og har gitt grunnlag for bosetting gjennom flere tusen år.

Old Sow mellom New Brunswick og Maine i USA.

Old Sow regnes som verdens største, med enkelte malstrømmer opp i 75 m i diameter. Men Moskstraumen har en litt større fart.

Saltstraumen i Nordland er verdens sterkeste tidevannsstrøm.

Den forbinder Ytre Saltenfjord med Skjerstadfjorden. Saltstrømmen er 3 km lang og på det smaleste er den bare 150 meter bred, hastigheten på strømmen er omtrent 40 km/t. Fartøyer kan passere Saltstraumen i ca. 2 timer etter hver flo og fjære.

Under nippflo passerer større vannmasser gjennom Saltstraumen enn gjennom Norges største elver i flomtida. I løpet av cirka 6 timer presses det 372 millioner kubikk meter sjøvann gjennom den smale passasjen som ikke er mer enn 150 meter bred og 31 meter dyb.

Den japanske malstrømmen Naruto er en av verdens mest kjente.

Den befinner seg i stredet som forbinder innlandssjøen Seto med Stillehavet og er den tredje raskeste i verden med hastigheter opp mot 20 km/t. Naruto kan få en diameter opp mot 20 meter.