klima lofoten

Klima i Lofoten

Lofoten ligger nord for polarsirkelen, på høyde med de store ismassene på Grønland og den treløse tundraen i Canada. Likevel har Lofoten et klima som tilsvarer en plassering mye lengre sør i Europa.

Årsaken til at ikke hele området, og for den saks skyld hele Norge ikke er dekket av is, er selvsagt Golfstrømmen som fører med seg varme vannmasser og et mildt klima. Faktisk er det slik at Lofoten er et av de varmeste områdene i Norge, om vi ser på gjennomsnittstemperaturen.

Meteorologene definerer vinter som den tida når dagtemperaturen ligger under frysepunktet. Med en slik definisjon er det faktisk slik at Røst og Skomvær ikke har vinter i det hele tatt. Værøy har bare 26 vinterdager, Reine 45, Eggum 61 og Svolvær 98.

Sommer defineres som den tiden dagtemperaturen ligger over ti varmegrader. Etter en slik definisjon har Røst 73 sommerdager. Dess lengre øst vi kommer jo mildere blir det, Svolvær har f. eks. nærmere 100 sommerdager.

Oslo har til sammenligning en vinter- og sommerlengde på henholdsvis 120 og 134 dager.