golfstraumen

Golfstrømmen

Golfstrømmen er kjent som «den varme kilden som holder liv i oss».

I de nordiske havområdene har Golfstrømmen vært stabil de siste 10 000 årene.

Golfstrømmen starter ved Florida og forflytter seg derfra mot Nord-Atlanteren. Den når Europa ved Irland og går videre sør om England opp gjennom Den engelske kanal og videre inn i Nordsjøen.

Hovedstrømmen går mellom Skottland og Island og følger kysten av Norge nordover. Golfstrømmen ender opp i Barentshavet, Nordishavet eller Grønlandshavet. Strømningen er også kalt «Den nordatlantiske drift».

Golfstrømmens virkning

Mens det atlantiske vannet strømmer mot nord, blir det frigjort varme og fuktighet til atmosfæren. Varmetapet gjør at overflatevannet blir gradvis tyngre, og saltinnholdet endrer seg. Endringene i saltinnholdet er en del av motoren til den nordatlantiske drift, ved at vannet blir tyngre.

Det spesielle ved denne havstrømmen er sirkulasjonen. Det er en vertikal sirkulasjon, slik at det blir dannet dypvann mot nord og en motstrøm på bunnen mot sør.

De enorme vannmassene, omlag 4 millioner kubikkmeter pr. sekund, gir fra seg like mye varme pr. dag som verdens totale kullforbruk på ti år. Det fører til at temperaturen i Norge er 4-5 grader høyere enn breddegraden skulle tilsi. Strømmen er med på å sikre et mildt klima langs norskekysten og på de britiske øyene.