Coverbilde for ny fuglebok fra Robert Walker
Fuglebok av Robert Walker

Ny bok om fugler i Lofoten

Naturbokforfatter Robert Walker er ute med sin bok nummer tolv. Denne gangen er det bind to av den populære «Lofoten – en fugleguide i lommeformat».

Bind en ble godt mottatt av både lokalbefolkning og turister, og den er stadig etterspurt. Bind to tar for seg en rekke nye fuglearter som er observert i Lofoten, også noen sjeldne, med bilder og tekst på norsk og engelsk. Det er også tatt med en del av de samme artene som er omtalt i den første boken, men denne gangen med nye og bedre bilder og nye tekster. Tekstene i dette bindet er også i all hovedsak enda mer knyttet til Lofoten og det gis i mange tilfeller bestandsvurderinger iht. IUCNs rødliste, samt informasjon om funn av artene i Lofoten.

Det nye boken er utført i samme format og design som den forrige boken, slik at det skal føles naturlig å bruke begge samtidig. Begge bøkene er utstyrt med register slik at det skal være lett å finne fram.

171208 fuglebok lofotencom02
171208 fuglebok lofotencom03

Fotos: Robert Walker

Del med en venn

Relaterte artikler