Trollfjorden

Trollfjordslaget

6. mars 1890 er den største merkedagen i Lofotfiskets historie.

Denne dagen ble den berømte Trollfjorden i Raftsundet blokkert av fire dampbåter som forlangte betaling for å slippe lofotfiskerne inn i den dype fjorden som sto fullpakket av skrei.

Bakgrunnen var at dampbåtene på oppfordring fra fiskerne hadde brutt opp isen natten i forveien, noe rederne ville ha betalt for i form av en del av fangsten.

De rundt fem tusen fiskerne som lå i munningen av fjorden aksepterte ikke redernes krav og brøt seg gjennom sperringene. Det førte til sammenstøt og slagsmål inne i fjorden, derav navnet Trollfjordslaget. Hendelsene i Trollfjorden engasjerte store deler av kystbefolkninga og ble også et viktig diskusjonstema på Stortinget.

«Kamphandlingene» i Trollfjorden førte til at myndighetene forserte arbeidet med en ny og mer rettferdig lov for Lofotfisket.

Forfatteren Johan Bojers roman «Den Siste Viking» er i stor grad bygd opp rundt denne hendelsen. En av Norges fremste malere, Gunnar Berg, har skildret «Trollfjordslaget» i et storslått maleri.

I dag er Trollfjorden en av Norges største turistattraksjoner.

Del med en venn

Har du en historie du ønsker å dele?

Relaterte historier