MS Skogøy

MS Skogøy

MS Skogøy – Et lite stykke nordnorsk historie.

Viktig samferdselshistorie
Skogøy er representant for en epoke i norsk samferdselshistorie. På femtitallet var sjøveis samferdsel dominerende. Skogøy var en kombinert passasjer- og lastebåt. Lokalbåtene fungerte også som “matebåter” til hurtigruten. Skogøy hadde sågar en runde Harstad – Kirkenes – Harstad som hurtigrute.

En av de ordinære hurtigrutene fikk motortrøbbel i oppsundet ved Harstad. Skogøy måtte da settes inn som reserve. Skogøy fraktet både gods og passasjerer fra Narvik via flere småsteder i Ofotfjorden og ut til Svolvær. I Svolvær kunne folk og gods befordres videre med enten sydgående eller nordgående hurtigrute.

Men også fra det omkringliggende land rundt Narvik ble Skogøy benyttet til godsfrakt og persontrafikk. For bygder som Lødingen, Bogen, Kjeldebotn og Ballangen var Skogøy forbindelsen til verden utenfor bygda.

Viktig maritim historie
Skogøy er representant for noe av det ypperste innen norsk båtkonstruksjon og norsk båtbygging. Konstruert av overingeniør Kåre Haug. Han er mannen bak flere flotte skuter, blant andre “Amerikabåten” Oslofjord. Skogøy og Oslofjord har identiske skorsteiner! Kåre Haug gav Skogøy forføreriske, vakre linjer. Skroget har buede, runde, kvinnelige former.

Hun var dronningen på Ofotfjorden. Skogøy ble bygget ved Drammen slip og båtbyggeri i 1953. Hun er 499 BRT og har lugarplass til 64 passasjerer. Hun ble bygget på en tid da lokalbåtene var ryggraden i norsk samferdsel. Det var mange hundre lokalbåter som bandt landet sammen. Lokalbåtene var bygget ved et av de mange verft langs norskekysten.

Verftene var viktige samfunnsinstitusjoner. De bygget og vedlikeholdte fiskebåter, ferjer og lokalbåter. De sysselsatte mange av kystens menn. Skogøy var relativt stor til lokalbåt å være. Faktisk så stor at daværende disponent i ODS, Valdemar Høy, i første omgang fikk avslag fra samferdselsdepartementet. Men i 1953 var det stabelavløp og Skogøy kunne begynne sin arbeidsdag i Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Viktig lokalhistorie
Skogøy ble satt inn i ruten Narvik – Svolvær – Narvik. En gang i uken gikk Skogøy Hinnøya rundt. Skogøy ble en institusjon i Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Den vakre lokalbåten bandt bygd og by sammen. Skogøy var en livsnerve i regionen. Alle i regionen hadde et forhold til til Skogøy. Både på godt og vondt.

I 30 år gikk Skogøy trofast i rute. Og rutetiden, den holdt Skogøy. Folk sa de kunne stille klokka etter den punktlige lokalbåten. Om bord møttes folk. Det var kanskje lenge siden sist de hadde sett hverandre. I salongen kunne de ta seg en kopp kaffe eller et glass øl og få nyheter om folk og hendelser.

Lokalbåten fraktet gods og den fraktet folk. Men lokalbåten var også et treffsted, en arena for nyhetsformidling og en arena for gode historier som kortet ned reisetiden og som gjorde reisen til en glede. For mange var det dagens høydepunkt når lokalbåten kom.

Den kom med en smak av verden utenfor bygda. Lokalbåten kom med spennende varer, den kom med aviser, matvarer og utflyttede sambygdinger som folk ikke hadde sett på årtier.

Tekst: Viggo Kristensen, Skogøys Venner

Del med en venn

Har du en historie du ønsker å dele?

Relaterte historier