juksafiske

Juksafiske

Juksa, eller fiskekroken, er det eldste fiskeredskapet i Lofoten.

Før jernet kom var angelen laget av bein.

Juksa består av et snøre med en stor og gjerne flere mindre kroker i enden. Er det mye straum brukes også en såkalt jarstein helt nederst for at kroken skal gå rett i vannet.

Tidligere måtte fiskeren stå ved ripa og dra og nappe i snøret dagen lang. I dag fiskes det med en eller flere juksamaskiner. En slik maskin slipper ut snøret, rykker og napper og drar opp fangsten så snart det biter.

Det eneste fiskeren må gjøre er å ta fisken av kroken. Ennå driver mange med handsnøre, gjerne kombinert med en maskin.

Juksafiskerne kan fiske fritt over hele Lofothavet, men blir av og til fortrengt av garn og line og snurrevad. Juksa drives vanligvis fra de minste båtene, såkalte sjarker fra syv til tolv meter.

I 1997 sto juksabåtene for 10 % av den samlede fangsten på tilsammen 56,5 millioner kilo skrei, det vil si 5,6 millioner kilo. Snittfangsten pr. båt lå på 9000 kilo rund fisk.

Del med en venn

Har du en historie du ønsker å dele?

Relaterte historier

Fiskere på kaia. Foto: Frank A. Jenssen

Lofotfisket

Fra Vestlandet i sør, til Finnmark i nord, kom de med håndsnøre og garn, line og not. Og med drømmen om den store lotten i Lykkeland. At der kunne man bli rik. Her ute i Lofoten, fjellandet med foten i storhavet, og ufattelige fiskemengder.

Les mer