Hanøy

Handelsstedet Hanøy i Hadsel

Hanøy har vært handelssted lenge før Simon Lien overtok gården i 1751.

I Hofdagsegl nr. 3 har Egil Aakre gitt en interessant utredning om handelsstedet Hanøys oppsittere og leilendinger i 1701 og stedets eiendomsforhold fra 1723 og opp gjennom tidende.

Hanøy har vært handelssted lenge før Simon Lien overtok gården i 1751 og opprettet fast handel der. Herr Aakre antyder at han var den første i rekken som åpnet handel på stedet.

I skifteprotokoll nr. 3 for Trondhjem finnes et skifte av 7/2 1693 etter avdøde Hans Bersvendsen ( Nordman ) som må forutsettes å være død en tid før denne dato. Han ar gift første gang med Anne Pedersdatter Nideros, etter hvem det var skifte 22/2 1686 ( Skifteprotokoll nr. 2 for Trondhjem ). I hennes skifte er ført opp “gaard og handelsleiet Hanøen i Vesteraalen”.

Hans Bersvendsen var gift annen gang med Ingeborg Pedersdatter Leth, hvilket ekteskap var barnløst. I skiftet 7/2 1693 er Hanøy verdsatt til 34 rdl. Han hadde også “borgerleiet Langenes” verdsatt til 15 rdl. Ellers er det i skiftet oppført bygård i Trondhjem til 220 rdl, jekt 180 rdl, mynsterbørse og 1 tøne multegrøt 1-2-0.

En kan vel gå ut fra med ganske stor sikkerhet at jekten har vært i farten mellom Langenes, respektive Hanøy og de omliggende distrikter og Trondhjem som et ledd i handelsvirksomheten på stedet. Multegrøten kom ganske sikkert fra Vesterålen.

Hans Bersvendsen ( Nordman ) og første hustru, Anne Pedersdtr. Nideros, hadde seks barn i sitt ekteskap. Det kan jo tenkes som en mulighet at noen av barna har fortsatt jektefarten og handelen mellom Hanøy og Trondhjem, så jeg vil derfor ikke unnlate å nevne dem;1. Peder, var gift ved skiftet etter moren i 1686 og oppgis fullmyndig i 1693, altså over 25 år. H

an er den eldste av sønnene og kan være født omkring begynnelsen av 1660-årene. 2. Karen, født ca. 1664, gift før 1693 med Isach Joensen. 3. Bersvend, født ca. 1666. 4. Jacob, født ca. 1673. 5. Øllegaard, født ca. 1675, og 6. Hans, født ca. 1679.

Kilde: Charles Ellingsen, Hofdasegl 1967

Del med en venn

Har du en historie du ønsker å dele?

Relaterte historier