garnfiske

Garnfiske

Garnbruket ble innført på Lofothavet rundt 1750.

Et lofotgarn består av masker med en vidde på rundt 70 millimeter. Det har har en lengde på om-lag 210 meter og en dybde på nærmere 14 meter.

Det er vanlig å knytte garn sammen i lenker, ei lenke kan bestå av så mye som 30 garn av en samlet lengde på over seks tusen meter. Enkelte båter driver med så mye som tolv lenker når fisket foregår langt ute.

I Lofoten har garn – , line- og juksafiskerne lov å gå ut på feltet klokka seks om morgenen. Nøyaktig klokka seks! Ti sekunders tyvstart kan tolereres, tretti sekunder kan resultere i bøter.

Årsaken til den strenge reguleringa er at alle skal ha et likt utgangspunkt, ettersom det er en fordel å være først i gang med å få bruket opp av havet.

Ordninga tilsier at de med størst motorkraft kommer først til mølla.Der havet er delt må bruket være oppe til klokka 10.00, da snurrevadflåten overtar feltet. Klokka seks om ettermiddagen kan garnfiskerne igjen sette bruket, sånn at det fisker natta igjennom til det igjen blir dratt opp neste formiddag.

Garn og line har adskilte felt langs hele Lofotveggen, det for å hindre at de to brukstypene skal bære fast i hverandre. Garnlenkene dras inn ved hjelp av motorkraft.

I 1997 fisket garnbåtene 53 % av det totale lofotkvantumet, det vil si nesten 30 millioner kilo.

Del med en venn

Har du en historie du ønsker å dele?

Relaterte historier

Fiskere på kaia. Foto: Frank A. Jenssen

Lofotfisket

Fra Vestlandet i sør, til Finnmark i nord, kom de med håndsnøre og garn, line og not. Og med drømmen om den store lotten i Lykkeland. At der kunne man bli rik. Her ute i Lofoten, fjellandet med foten i storhavet, og ufattelige fiskemengder.

Les mer